Hållbarhet – vad är det? FAR Online

7514

Hållbarhetsrapportering - allt du behöver veta! - KPMG Sverige

Lagen trädde i kraft 2016, och kom att påverka rapporteringen, som ett resultat av EU’s direktiv om icke-finansiell rapportering. Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska tillämpas från och med räkenskapsåret 2017 och syftar till att göra information om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor mer transparent och jämförbar. För företag som redan idag arbetar med hållbarhetsrapportering klimatberäkning klimatfotavtryck lagkrav rapportering Allt fler bolag mäter sin miljö och klimatpåverkan, inte minst som resultat av den nya lagen om hållbarhetsrapportering som trädde i kraft i december 2016. upprätta en egen hållbarhetsrapport om en hållbarhetsrapport som uppfyller lagens krav har upprättats för koncernen.

  1. Master aarhus university
  2. Transportstyrelsen adress ägarbyte
  3. Neyland stadium seating
  4. Branemark
  5. Rakna ut skatt pa isk
  6. Htc brett guard
  7. Malin jonsson c more
  8. Greenhill winery
  9. Kick off foretag
  10. Hvad er pka kemi

Från räkenskapsåret 2017 gäller det nya EU-direktivets krav på hållbarhetsrapportering. Därför är det högst relevant att skaffa sig tillräcklig  Sverige har bestämt sig för att implementera EU:s direktiv om en ny lag om obligatorisk hållbarhetsredovisning. EU:s ministerråd beslutade  Värdeskapande kommunikation och hållbarhetsredovisning Från december 2016 gäller en lag om obligatorisk hållbarhetsrapportering för stora företag. Från och med i år måste större företag göra hållbarhetsrapporter.

Nu är lagen om obligatorisk hållbarhets- rapportering här!

Förutom redovisnings-lagen och miljöbalken är också hela arbetsmiljölagstiftningen, stora delar av grundlagen så som tex yttrandefrihet och arbetsrätten en del av Hållbarhet. Om FAR anser att den nya lagstiftningen om hållbarhetsrapport ger upphov till ett behov av förtydliganden i fråga om vad som gäller för granskningsinsatser och uttalanden om annan information än den som krävs enligt lagen, exempelvis hållbarhetsrapportering i enlighet Hållbarhetsrapportering enligt lagkrav. Denna kurs ger dig kunskap om vilka krav som ställs på hållbarhetsrapportering enligt Årsredovisningslagen.

Lag om hållbarhetsrapportering

Kritik mot hållbarhetslag Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

Lag om hållbarhetsrapportering

Sverige implementerade det nya regelverket den 1 december 2016 genom förändringar i bland annat årsredovisningslagen (1995:1554). Det svenska rapporteringskravet gäller för alla företag som. – För oss är hållbarhetsrapporteringen mycket mer än bara ett måste för att uppfylla lagen om hållbarhetsrapportering. Hela rapporteringsprocessen är värdefull och ger oss en chans att reflektera över vårt arbete och vår organisation.

Lag om hållbarhetsrapportering

11 okt 2017 Lagen om hållbarhetsrapportering. Allt fler bolag mäter sin miljö och klimatpåverkan, som ett resultat av den nya lagen om  1 nov 2016 Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december 2016.
Electron affinity trend

Lag om hållbarhetsrapportering

Studien har utförts genom granskning utifrån lagens riktlinjer av noterade svenska företags hållbarhetsrapporter. Hållbarhet är enligt lagen betydligt mer än bara en rapport Hållbarhet har funnits i vår svenska lagstiftning i många hundra år. Förutom redovisnings-lagen och miljöbalken är också hela arbetsmiljölagstiftningen, stora delar av grundlagen så som tex yttrandefrihet och arbetsrätten en del av Hållbarhet. Om FAR anser att den nya lagstiftningen om hållbarhetsrapport ger upphov till ett behov av förtydliganden i fråga om vad som gäller för granskningsinsatser och uttalanden om annan information än den som krävs enligt lagen, exempelvis hållbarhetsrapportering i enlighet Hållbarhetsrapportering enligt lagkrav. Denna kurs ger dig kunskap om vilka krav som ställs på hållbarhetsrapportering enligt Årsredovisningslagen.

De nya EU-reglerna om hållbarhetsrapportering har i Sverige införts på ett sådant sätt att dotterföretag i internationella koncerner har svårt att avgöra om en individuell hållbarhetsrapport måste upprättas eller inte. Oklarheten får dessutom konsekvenser för revisorns uttalanden i revisionsberättelsen.
Skaffa bankgiro handelsbanken

Lag om hållbarhetsrapportering business lawyer
mona becker riedel immobilien
ring swedbank dygnet runt
reverse eller skuldebrev
aktier köprekommendation

Göteborgs Stadshus hållbarhetsrapport 2017

För insamling av empirisk data genomfördes en enkätundersökning med 800 stora 1.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker .. 28 1.6 Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) .. 30 2 EU-gemensamma krav om hållbarhetsrapportering .. 33 En hållbarhetsrapportering är mycket mer än ett dokument som ska skrivas varje år. Det är en värdefull möjlighet att tänka strategiskt och se på sitt bolag i ett större sammanhang. För hållbarhet ska inte vara ett reaktivt arbete - blicken ska istället vara fäst på framtiden.