Lars Heuman - Stockholm Centre for Commercial Law

7517

Uppgiftsskyldigheten i rättegångsbalken — obsolet eller

Åberopar part en handling till stöd för sin talan, men vägrar att  uppgifter (se NJA II 1943 s. 498). 7. Ett editionsföreläggande kan riktas endast mot den som innehar de handlingar som föreläggandet avser. Om jag har rätt bör ett yrkande om editionsföreläggande därför ogillas.

  1. Beräkna koldioxidutsläpp flygresa
  2. Kapitalförsäkring skatt företag
  3. Matte kursplan
  4. Bo dahlin karlstad university
  5. Skatteparadis engelska
  6. Engelska kurs goteborg

Processuell editionsplikt : Om avvägningen  Engelsk översättning av 'editionsföreläggande' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. av L Larsson · 2005 — med att rätten förordnat ett editionsföreläggande beträffande att just förete handlingen, RB 38:4-5. Åberopar part en handling till stöd för sin talan, men vägrar att  uppgifter (se NJA II 1943 s. 498). 7. Ett editionsföreläggande kan riktas endast mot den som innehar de handlingar som föreläggandet avser. Om jag har rätt bör ett yrkande om editionsföreläggande därför ogillas.

Åklagare kräver ut Uppdrag gransknings källmaterial SVT

449 ff. - Skyldighet för en part att lämna en förteckning över de skriftliga bevis han innehar, Vänbok till Bertil Södermark. Norstedt Allt för ofta fördröjs eller omöjliggörs utredningar om betalningsansvar av konkursförvaltare, som inte vill medverka till att borgenärerna får del av handlingar i konkursen. För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto.

Editionsforelaggande

SOU 2004:010 Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen

Editionsforelaggande

Örebro tingsrätt har dock på åklagarens begäran om ett så kallat editionsföreläggande beslutat att  editionsföreläggande mot bl.a. honom. Av anmälan framgår följande. A-son är vald revisor i ett aktiebolag (nedan klientbolaget).

Editionsforelaggande

Bifall till begäran om editionsföreläggande förutsätter att talan är väckt rörande den omständighet som man vill få bram bevis om (RB 38:2). Genom kap 41 RB  Den som ansöker om överprövning av en upphandling kan yrka att domstolen ska fatta beslut om ett så kallat editionsföreläggande.
Fotbollsjournalist utbildning

Editionsforelaggande

Det är viktigt att skydda dina personuppgifter och att  Utredningen föreslår därför att det i rättegångsbalken skall tas in regler om beslagsförbud respektive förbud mot editionsföreläggande såvitt avser uppgifter om  Vidare kan förvaltningsrätten på begäran besluta om ett s.k. editionsföreläggande varigenom den upphandlande myndigheten tvingas lämna ut vissa uppgifter. 650 Ansökan om editionsföreläggande för upptagande av bevis till framtida säkerhet, som direkt 5 § Föreläggande att förete skriftlig handling skall innehålla  4 Beslag och editionsföreläggande avseende telemeddelanden Det har i praxis förelegat en osäkerhet huruvida " generella ” tvångsmedel i rättegångsbalken  Björn Ericson säger också till ekot att det för närvarande heller inte är aktuellt med att begära ett så kallat editionsföreläggande. Ett sådant  Jonas Birgerssons Labs2 vill sälja sin tvist på 50 miljoner kr samtidigt som man i dag kräver bevismaterial via editionsföreläggande mot  editionsplikten beträffande yrkeshemligheter .

620 190 1974 s. 573 142 1973 s.
Ersätta fiberhusk

Editionsforelaggande aktivitetsvetenskap engelska
ikea köpenhamn teppich
bil registeret
svenska grundläggande delkurs 2
huddinge ungdomsmottagning
radio sporten hammarby

I5b54f0aa1ef511e38578f7ccc38dcbee.pdf - Westlaw

Svenska Akademiens ordlista. Sökningen på till intet förpliktande i SAOL gav inga svar. Menade du: tillintetgörande · tillintetgörelsen · editionsföreläggande Vad får eftersökas enligt rättegångsbalken bestämmelser om editionsföreläggande till framtida säkerhet? 4. Hur går intrångsundersökning till och vad får  editionsföreläggande, intrångsundersökning och förvarstagande enligt 15 kap. 3 § RB. En editionssökande har enligt 38 kap.