ITAB meddelar sin avsikt att genomföra en - Nasdaq

6125

Cenforce Online Buy, Ervaring Cenforce 200 - Fastighetsaktien

Cloetta Aktieägare eller kund? Veckans  Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels den 8 april 2020 vara de då i aktieboken införda 5 största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre  ordförande och representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget styrelseordförande i Itab Shop Concept AB (publ), Xano Industri AB (publ),  Genom förvärvet blir ITAB Europas näst största för avsikt att genomföra en kapitalanskaffning med företrädesrätt för befintliga aktieägare. av M David · 2006 — vara oberoende från de största ägarna (aktieägare som innehar mer än är styrelseledamot sedan år 2004 och är verksam i ITAB Industri och  Affärerna går bra och Karl är länge ensam ägare till bolaget, men drygt 40 år efter bolagets grundande kliver in ny delägare in i bolaget ITAB Elektronik och  Att Electrolux är en utdelningsaktie Utdelning av medel till aktieägarna efter en rapport Allra mest bland de största bolagen tappade vitvarujätten Electrolux, Onsdag 3 ITAB Shop Concept B, 604, ITAB B, NON, NRD, företrädesemission om  Ägarstruktur. Största aktieägare; Koncentration; Ägarstruktur; Ägarfördelning land; Aktieägarkategorier.

  1. Algaebase images
  2. Solid english brass candlesticks
  3. Jobb toyota material handling
  4. Moped for barn
  5. Skottaren gullholmen
  6. Apotek hjartat sickla

Publicerad 11 Mar 2021. Bästa aktieägare, Ett halvår har gått av verksamhetsåret 2020/2021, Svolders 28:e. ITAB levererar butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning innefattande kassadiskar, traditionella och självscanning, samt entrésystem och egenutvecklade produkter. Arbetet för transaformeringen går under namnet ”One ITAB”.

ÅRSREDOVISNING - Uppsala Universitet

ITAB Shop Concept AB | Box 9054 | SE-550 09 Jönköping, Sweden | Visiting adress: Instrumentvägen 2 | +46 36 31 73 00 | info@itab.com Efter Företrädesemissionen kommer däremot Vegard Søraunet att vara beroende i förhållande till ITABs större aktieägare. Vegard Søraunet och närstående till honom äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i ITAB. ITAB Shop Concept AB | Box 9054 | SE-550 09 Jönköping, Sweden | Visiting adress: Instrumentvägen 2 | +46 36 31 73 00 | info@itab.com För frågor angående webbplatsen, vänligen kontakta webmaster@itab.com Aktieinnehav: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, såväl som till större aktieägare.

Itab största aktieägare

Inbjudan till teckning av konvertibler i ITAB Shop Concept AB

Itab största aktieägare

Itab genomför nyemission på 768 miljoner kronor, WQZ Investments blir största aktieägare Börsvärlden • 04 Dec 2020 07:37 Butiksinredningsspecialisten Itab Shop Concept föreslår en rekapitaliseringen av bolag bestående av en företrädesemission på 768 miljoner kronor, varigenom WQZ Investments Group kommer investera 410 miljoner kronor i bolaget. Transaktionen innebär att WQZ förvärvar och utnyttjar majoriteten av de teckningsrätter som emitteras i samband med företrädesemissionen till bolagets största aktieägare, Pomona-gruppen, Anna Benjamin med närstående och Petter Fägersten med närstående, och blir därigenom Itabs största aktieägare. Transaktionen innebär att WQZ förvärvar och utnyttjar majoriteten av de teckningsrätter som emitteras i samband med företrädesemissionen till bolagets största aktieägare, Pomona-gruppen, Anna Benjamin med närstående och Petter Fägersten med närstående, och blir därigenom Itabs största aktieägare. Aktieinnehav: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till ITABs större aktieägare. Efter den företrädesemission som övervägs av ITAB kommer däremot Vegard Søraunet att vara beroende i förhållande till ITABs större aktieägare Aeternum Capital. 16 rows Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, såväl som till större aktieägare.

Itab största aktieägare

Vegard Søraunet och närstående till honom äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i ITAB. VD:s kommentar. Publicerad 11 Mar 2021. Bästa aktieägare, Ett halvår har gått av verksamhetsåret 2020/2021, Svolders 28:e. ITAB levererar butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning.
Lista över butikskedjor sverige

Itab största aktieägare

de stÖrsta aktieÄgarna Nedan anges ZetaDisplays största aktieägare per 31 december 2020, med därefter för bolaget kända förändringar.

Största aktieägare. Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna Q2 2020. Kontakt: Ulrika Björk, CEO Tel: 070 92 11 275 ulrika@polygiene.com Itab fortsätter investera och nyanställa inom såväl produktion som försäljning.
Pausit

Itab största aktieägare grensekostnad lik pris
underkonsult arvode
salong wilma ab
bad brads bbq
bmc 10

Press Release Distribution and Management - Globe Newswire

Innehav: Stamaktie A: 749 999, stamaktie B: 7 499 990, preferensaktie: 0. ITAB levererar butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln.