Semestern och klimatet - Klimatsmart semester

7504

Tricoronas beräkningsmetod - Tricorona Climate Partner

För att begränsa jordens uppvärmning till maximalt 2 grader Celsius behöver världens CO2-utsläpp minskas från i snitt 5ton CO2e per person och år till under 2 ton CO2e per person och år. De territoriella utsläppen är det huvudsakliga måttet för att mäta utsläppen av växthusgaser. Det används för att följa upp klimatmålen som satts upp för Sverige inom FN, EU och nationellt. Utsläppen beräknas ”bottom-up” vilket innebär att detaljerad statistik för utsläppsdrivande aktiviteter mäts och räknas … Miljöstatistiks-underlag / CO2-utsläpp 2010-12-09: Göran Gustafsson / Åbergs DataSystem AB Bakgrund Det finns två sätt att arbeta med miljöstatistik i Rebus.

  1. Prokura in english
  2. Loneskatt pensionarer
  3. Helgextra jobb stockholm
  4. Immunologische reaktion bluttransfusion
  5. Legalitetsprincipen i ett förvaltningsrättsligt sammanhang
  6. Betalningar swedbank
  7. Grannes medgivande blankett umeå
  8. Björn hasselgren haninge
  9. Jd stenqvist kvidinge

Det släpps ut ca 1-2 ton CO2 per ton producerat aluminium. År 2016 var världsproduktionen 60 miljoner ton från malmråvara. Då får du en minsta siffra på 60-120 miljoner ton koldioxid. Nu när klimatångesten har drabbbat den välbesuttna medelklassen i sina belånade lägenheter och villor, så väcks förstås frågan hur man bäst kan använda befintligt kreditutrymme och sparmedel för att investera i minskade CO2-utsläpp. Exempel kan vara byte till elbil eller installation av solceller, för att nämna två av statens subventionera och prioriterade åtgärder. Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av våra enkla kalkylatorer. Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler.

Vilka är mest skyldiga? Vilka länder är de mest skyldiga till

Tyngre bilar får ha högre utsläpp medan lättare bilar får släppa ut mindre. Exempel: En bil som går på bensin eller diesel, eller är en elhybrid och har tjänstevikten 1372 kg får släppa ut högst 95 gram koldioxid (CO2) per kilometer för att betecknas som miljöbil. (Ta bilens tjänstevikt i kilo minus 1372.

Hur räknar man ut co2 utsläpp

Konsumtionens klimatpåverkan – en metodstudie av - SCB

Hur räknar man ut co2 utsläpp

UG är ett elektroniskt certifikat som visar hur och vart den el vi säljer är producerad. Det är För att räkna ut våra utsläpp använder vi The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet), som grund för uträkningarna. Om man köper el utan UG-certifiering beräknas utsläppen enligt Nordisk  av F Andersson · 2015 — gångsföreteelse och jag räknar inte utsläppen för tillbakavägen av rutterna. I teoridelen Tabell 5. Uträkningarna av CO2 – utsläppen för Rutt A .. hundraden sedan hade man inte många alternativ för hur man transporterade varor men i da- och hur kommer framtiden uppskattningsvis att se ut beträffande miljöfrågor? Hur fungerar en solcellsanläggning?

Hur räknar man ut co2 utsläpp

År 2013 stod de för nio respektive 20 procent av utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter. För att räkna ut ditt utsläppsvärde, till hållbarhetsredovisningar eller liknande, använd följande siffror för år 2015: För ren (100 %) biogas - 9,2 g CO2-ekvivalenter/MJ. För fordonsgas (74 vol-% biogas) - 26,4 g CO2-ekvivalenter/MJ. Beräkna dina CO2 utsläpp med ClimateHero's CO2e kalkylator.
Vad betyder brosk

Hur räknar man ut co2 utsläpp

Sedan 1970 har världens totala utsläpp av koldioxid mer än fördubblats. Ökningen kommer främst från stigande utsläpp i utvecklingsekonomier som Kina och Indien. Utsläppen av koldioxidekvivalenter per tonkilometer är i princip oförändrad vilket innebär att klimateffektiviteten för tunga lastbilar har uteblivit. Ökande antal lätta lastbilar samt mindre klimateffektiva tunga lastbilar har lett till ökade utsläpp av växthusgaser. År 2013 stod de för nio respektive 20 procent av utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter.

Kan man tillverka HVO av den svenska skogen, så är det väl alldeles utmärkt. Ställer man inte till det allt för mycket i produktionsledet, så blir ju nyttan ganska bra. Klimatsmartsemester.se innehåller därför en kalkylator som beräknar utsläppen från både transporten och boendet.
Heta arbeten pitea

Hur räknar man ut co2 utsläpp bio techne stock
svensk företagsskatt
lön projektledare stockholm
pension login epfo
jula södertälje jobb
saltintag barn
aska i rabatterna

Beräkna utsläpp Utsläppsrätt.se

Du kan också räkna ut hur mycket koldioxid du släpper ut med hjälp av en kalkylator. Fördjupning Att fossila bränslen kallas fossila beror på att de under hundratusentals år bildats av gammalt organiskt material. Klimatkalkylatorn är ett enkelt sätt att få en överblick över de växthusgasutsläpp ditt hushåll orsakar, fördelat per person. Den är framtagen av WWF i samarbete med SEI, Stockholm Environment Institute. Läs om metoden som SEI har använt för att ta fram beräkningarna. Film. Se hela listan på miljofordon.se De tre olika sätten att beräkna utsläppen skiljer sig i sin geografiska omfattning, samt gällande hur metoden för beräkningarna ser ut.