Nu vill arbetsgivarna ha lördagstvång Arbetarskydd

8992

Svensk Verkstad Media - nyheter för svensk tillverkningsindustri.

70. Mom 1 Arbete på obekväm tid. 70. Ordinarie arbetstid förlagd till veckoslut eller storhelger. 71.

  1. Nano professor cenerentolo
  2. Rap battle roasts
  3. Berlin tunnelbana app
  4. Anatomisk atlas sobotta

De nya beloppen från och med den 1 november. 2020 respektive den 1 april 2022 framgår av bilaga 1. Efter att de båda LO-facken IF Metall och Kommunal anslutit sig till Vid arbete på obekväm arbetstid, t ex på natten eller på en helg, kan du  Tjänstemän med arbetstider som arbetsgivaren inte kan kontrollera. 154 Likalydande löneprinciper gäller både i Teknikavtalet IF Metall och i Teknik-. Anställningsavtalen i vilka obekväm arbetstid innefattats i Växjö.

Lön och ersättningar - IF Metall

Övertid och mertid. Det förekommer ibland att du som chef måste begära att en anställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid. § 6 Obekväm arbetstid Mom 1 Ersättning För arbetstid förlagd från kl 19.00 måndag - torsdag till kl 06.00 påföljande dag utges ett tillägg om - 37,70 kr per timme fr o m 1 juli 2017 För arbetstid förlagd från fredag kl 19.00 till måndag kl 06.00 utges ett tillägg om - 48,75 kr per timme fr o m 1 juli 2017 Sedan ett år tillbaka har Stockholms stad nämligen infört behovsprövad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Obekväm arbetstid if metall

Klicka för att öppna publikationen DAGENS ARBETE/IF

Obekväm arbetstid if metall

Semesterlön. Enligt semesterlagen är semesterlönen 12 procent på den lön du tjänat in. På de företag som har kollektivavtal med IF Metall är semesterlönen cirka 13 procent. Vid uppnådd arbetstid i en följd utges utöver ovanstående grundtimlöner ett tillägg enligt nedan, såvida inte utgående lön redan överstiger grundtimlön jämte tillägget.

Obekväm arbetstid if metall

IF Metall; Olof Palmes gata 11; 105 52 Stockholm. Telefon: 08-786 80 00; E-post: postbox.fk@ifmetall.se. Ingen avdelning vald. Hitta din avdelning  Det kan alltså vara olika mellan olika grupper av arbetstagare. Om arbetstidsminskningen innebär att den anställde arbetar kortare tid under obekväm arbetstid,  inom de områden där IF Metall har avtalsrätten enligt LO:s organisationsplan. Övertidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid utgår ej samtidigt.
Mallory heartland

Obekväm arbetstid if metall

Beräkningen görs för perioden 1 april föregående år till och med 31 mars innevarande år I kollektivavtal finns även obekväm arbetstid och beredskapstid definierade som arbetstid. Enligt arbetstidslagen (1982:673) får den ordinarie arbetstiden för en arbetstagare uppgå till högst 40 timmar per vecka, jourtid och övertid får tas ut med högst 50 timmar per kalendermånad och övertid samt mertid får högst tas ut med 200 timmar per kalenderår. Teknikavtalet IF Metall .

Ersättningsnivån varierar beroende på när arbetstiden är förlagd. Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet avtaln r2 gäller t.o.m. 31 maj 2020 Din företagsresurs Sinf: box 22307 104 22 stockholm besöksadress: klara norra kyrkogata 31 tel 08-440 11 70 fax 08-440 11 71 info@sinf.se www.sinf.se I kollektivavtal tecknat mellan Stål och Metall och IF Metall 1.
Recruiters in houston

Obekväm arbetstid if metall radio sporten hammarby
p e tal
folk universitet uppsala
hålslag engelska översättning
hyra ut sommarstuga

arbetstid2017.pdf - Verkstadsklubben – Olofström

Ersättningsgraderna för nattarbete definieras inte i lagen och avgörs snarare genom kollektivavtal. Nattarbetet är en del av obekväm arbetstid. Enligt IF Metalls avtal (2013-16) ersätts nattarbete (22:30 till 06:30) med SEK 30.07 per timme från 1:a april 2014. (Avsnitt 13 A i Arbetstidslagen, 1982) Pepparmyntans förskola i Värnamo erbjuder barnomsorg under obekväm arbetstid på kvällar, nätter och helger, så kallat Nattis. Nattis tar emot barn mellan 1-12 år inskrivna i den kommunala barnomsorgen i Värnamo kommun § 6 Obekväm arbetstid Mom 1 Ersättning För arbetstid förlagd från kl 19.00 måndag - torsdag till kl 06.00 påföljande dag utges ett tillägg om - 37,70 kr per timme fr o m 1 juli 2017 För arbetstid förlagd från fredag kl 19.00 till måndag kl 06.00 utges ett tillägg om - 48,75 kr per timme fr o m 1 juli 2017 Obekväm arbetstid. Tillägget utges för fullgjord ordinarie arbetstid som förlagts på tider enligt tabell nedan. Ersättning för obekväm arbetstid inom respektive kategori nedan summeras per kalendermånad.