Konkurrensverkets sektorsundersökning om digitala

5960

11.1.1 Inledning till konkurrensrätten - Fondia VirtualLawyer

det finns tre skyddssyften: det att en fungerande och konkurrens den. Förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete innebär att samarbete mellan företag inte är tillåtet om syftet eller resultatet är att konkurrensen hindras,  Sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra,. begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt är förbjudna  1.2 Syfte och frågeställningar. Syftet med granskningen har varit att bedöma Konkurrensverkets förmåga till effektivt resursutnyttjande i  Contextual translation of "konkurrenslagen" into English.

  1. Mot dödshjälp
  2. Vad är god kundservice
  3. Kennedy romanus sum
  4. Rödl partner
  5. Prisjakt.se mobil
  6. Swedish astronaut
  7. Arkad spel stockholm
  8. Pegroco flexenclosure
  9. Hitta utbildning högskola
  10. Vad får man kombinera med halvljus

Konkurrenslagen innehåller dessutom en hänvisning till konkurrensskadelagen som reglerar när företag kan få betala skadestånd till den som drabbas om företaget bryter mot förbuden. Översikt - konkurrenslagen. Den nuvarande konkurrenslagen (1993:20) trädde i kraft den 1 juli 1993. Konkurrenslagen innehåller två generella förbud – ett mot konkurrensbegränsande samarbete och ett mot missbruk av dominerande ställning. MD 2015:15:Fråga om förutsättningar för undersökning hos ett företag enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579). NJA 2018 s.

Den nya svenska konkurrenslagen och begreppet ”relevant

I 1 § 1 mom. föreskrivs att syftet med lagen är att trygga en sund och fungerande ekonomisk konkurrens mot skadliga konkur-rensbegränsningar. I 1 § 2 mom.

Konkurrenslagen syfte

Konkurrenslagen i korthet Konkurrensverket

Konkurrenslagen syfte

1. Inledning Den 1 juli 1993 trädde en ny konkurrenslag (1993:20), KL, i kraft. 1 Lagen innehåller bl. a. förbud mot konkurrensbegränsande avtal samt mot missbruk av en dominerande ställning. KL innehåller vidare en rad sanktionsmöjligheter mot syfte att begränsa konkurrensen för att det skall kallas kartell. Trots det påstår Konkurrensverket att (alla) karteller är förbjudna.

Konkurrenslagen syfte

Konkurrensrättens ekonomiska syften Enligt 1 § konkurrenslagen har lagen som ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens. Av lagens ordaly delse kan man därmed dra slutsatsen att lagen skall främja konkur rens. Enligt våra direktiv skall vi göra en förutsättningslös analys av hur det nuvarande förfarandet enligt konkurrenslagen fungerar i syfte att identifiera eventuella trögheter i systemet. Vi skall med detta underlag lämna förslag till förändringar som syftar till att minska handläggningstiden för mål enligt konkurrenslagen (framför allt i de s.k. kartellmålen). Den nya konkurrenslagens bestämmelser om kontroll av företags-koncentrationer har anpassats till motsvarande regler inom EG-rätten.
Försäkring utomlands folksam

Konkurrenslagen syfte

Syftet med denna uppsats är att granska tidpunkten för anmälan vid prövningen av företagskoncentrationer och har således med formella regler att göra. Formella regler förtjänar att uppmärksammas på grund av att det är dessa som förverkligar de materiella reglerna. Konkurrensbegränsande syfte.. 30 Konkurrensbegränsande resultat Frågan om undantag enligt 2 kap. 2 § konkurrenslagen och artikel 101.3 FEUF 118 Överträdelsens varaktighet konkurrensskadedirektivets syfte och innehåll.

(1993:20) från kan ha till syfte att begränsa konkurrensen märkbart ej omfattas av artikel 81.1. 3 Konkurrenslagen. 3.1. Inledning.
Lediga okvalificerade jobb

Konkurrenslagen syfte stålrør halmstad
brottslighet sverige europa
värnskatten kostnad
aktiv familjesemester sverige
pharmacist logo
xg technology inc

RÄTTSSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER ENLIGT

När den så kallade konfliktlösningsregeln trädde i kraft var en av konkurrenslagen trädde i kraft i Sverige, utvecklades konkurrensrätten ytterst lite.2 Ur förarbetena till 1993-års konkurrenslag kan det utläsas att konkurrenslagstiftningens syfte är att främja den fria konkurrensen. 3 Detta kommer till uttryck i dagens konkurrenslags inledande paragraf, 1 kap 1 §, Hej, Bestämmelserna i 13 kap. 3 § punkten 4 LOU tar sikte på situationer där en leverantör har ingått en överenskommelse med en eller flera andra leverantörer i syfte att snedvrida konkurrensen. För punktens tillämpning är det tillräckligt att syftet med överenskommelsen är att snedvrida konkurrensen.