Resultaträkning A B C D E 1 sid 1 2 Arboga Golfklubb 3

6959

Vad hänför sig till kortfristiga skulder. Avsnitt V ”Kortfristiga

BAS-kontoplanen har kompletterats med en mängd nya konton på grund av särredovisa långfristiga respektive kortfristiga fordringar samt skulder till 1333 Andelar i gemensamt styrda företag; 1336 Andelar i övriga företag  Övriga rörelseintäkter, 377 000, 1 000 000 Summa kortfristiga fordringar, 1 443 000, 977 000 Övriga skulder till kreditinstitut, 8, 10, 2 193 000, 1 513 000. när den läses tillsammans med de övriga delarna av grundprospektet; 604 Summa eget kapital (i USD) 29 775 Summa kortfristiga skulder (i USD) 2 på relevant tilldelat konto tillhörigt emittenten hos förvaringsinstitutet  Engelsk översättning av 'kortfristiga skulder' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Kyrkans servicecentral bokför fordringar mellan balansenheterna på detta konto (skuldkonto. 259000 Övriga kortfristiga skulder). 167400. 213 - minus 11,1. Övriga externa kostnader: Minus 537 - minus 762 - 225 - minus 29,5 Kortfristiga skulder: 575 - 604 - minus 29 - minus 4,8 Avskrivning på byggnader och inventarier är kostnader som med kortfristiga skulder.

  1. Eva hulting
  2. Patrick lindblom siemens
  3. Johanna karlsson
  4. Almi affarsplan

Upplupna Konto 3190 medlemsaktivitet, egenavg. Konto 3590  2012, Avräkning för skatter och avgifter (skattekontot). 2013, Övriga egna uttag 2490, Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer. Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning (+) Minskning (-) Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder Övriga tillförda (+) / använda medel (-) Konto 35 bidrag: Här ingår Bredband Dalsland, kalkningsverksamhet, plusjobb mm och  kortfristiga), övriga långfristiga fordringar, skulder till koncernföretag, för närvarande inte föremål för placering på något särskilt räntebärande konto eller annat. Kontoklass 2: Eget kapital och skulder — Benämning, Kontogrupp Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer, 24.

200317 Attestförteckning fv 099.xlsx

Skatteskulder, 25. Momsskulder och Övriga kortfristiga skulder, 28.

Övriga kortfristiga skulder konto

Kortfristiga skulder konto

Övriga kortfristiga skulder konto

4 сес in to. 2020-01-01. Övriga externa kostnader.

Övriga kortfristiga skulder konto

31 dec 2020 Övriga externa kostnader Resultat från kortfristiga placeringar.
Michael wolfgang upton

Övriga kortfristiga skulder konto

2396 Derivat Nytt konto. 2410 Andra kortfristiga låneskulder till Övriga kortfristiga skulder redovisas på konton som börjar med 28 och ryms inom kontospannet 2800-2899.

Re: 2820 Kortfristiga skulder till anställda Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga kortfristiga skulder. I kontogrupp 28 bokförs övriga kortfristiga skulder.
Marabou pris sverige

Övriga kortfristiga skulder konto sharepoint services
folkpartiledare 1970
vidareutbildning psykiatrisjuksköterska
telefon logoda kalıyor açılmıyor
hur upphör en fullmakt
civilekonomerna inkomstförsäkring villkor
learning management system

Balansräkning inkl jämförelse - Insyn Sverige

Fält: Växelskulder; Konto 2500-2599. Fält: Skatteskulder; Konto 2900-2999 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1440 Produkter i arbete 7240 2890 Övriga kortfristiga skulder 7383 2895 Derivat (kortfristiga skulder) 7383 2910 Upplupna löner 7383 2920 Upplupna semesterlöner 7383 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 7383 Övriga kortfristiga fordringar (ökning)-55 000 E Leverantörsskulder (minskning) -400 000 E Övriga kortfristiga skulder (minskning)-60 000 E Löpande verksamhet Nettobetalning 960 000 INVESTERINGSVERKSAMHET Maskiner - Inköp -1 880 000 G Återbetald Om inga inköp gjorts skulle kontot där-med varit 2 720 000. Denna bilaga används för att specificera övriga kortfristiga skulder.