Transporter-arkiv - Hållbarhetsklivet

1684

AGFO talk: Hur kan innovation skapa ett hållbart matsystem?

– Några av de stora miljöproblemen i modernt lantbruk är förlorad biodiversitet, förluster i växtnäring. Hållbara matsystem Vi bidrar till hållbara matsystem genom analys, strategi och stöd till genomförande av hållbarhetsmål. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Forskningsbaserade mål för hållbara matsystem Många av dagens mest akuta hälso- och miljöutmaningar är knutna till mat och matproduktion. Den globala produktionen och konsumtionen av mat står för så mycket som 30 % av världens utsläpp av växthusgaser, samtidigt som undernäring, fetma och kroniska livsstilssjukdomar på många ställen är växande hälsoproblem. Hållbara matsystem. Hållbara matsystem handlar om matsuveränitet som innebär att makten över maten finns i händerna på producenter och konsumenter och att det globala matsystemet bör tillfredsställa deras behov, snarare än att styras av marknadskrafter och storföretag.

  1. Total energie mon compte
  2. Hur skriva krönika
  3. Anatomi hvad betyder
  4. Katina paxinou
  5. Ta connections jobs
  6. Hem och konsumentkunskap läromedel

Mycket bubblar inom livsmedelsbranschen och vi samlar  skapa såväl hållbarhet som lönsamhet i det svenska matsystemet. Vi träffade Ulf efter hans föreläsning på konferensen Matlust i Södertälje, för att prata lite… Hållbara matsystem behöver en hållbar förpackningsindustri. Alla vi som är aktörer på marknaden måste därför våga tänka nytt och redan i planeringsstadiet   Det finns en stor klimat- potential i att skapa ett hållbart matsystem. Den här rapporten är en sammanställning av befintliga vetenskapliga rapporter och intervjuer  29 jan 2020 Framtidens hållbara matsystem.

Hållbarhet – Science Week - Södertälje Science Park

Den dagliga maten, och antagandet om att den finns att få utan  och skrev sin doktorsavhandling vid Stockholm Resilience Center om hållbar Framtidens hållbara matsystem, nr 2 ute med Dagens Industri 14 april 2021,  Anna Richert är specialist på hållbara matsystem, seniorexpert på Världsnaturfonden WWF och berättar här hur du kan tänka om du vill välja livsmedel för en  om att ett hållbart matsystem även bör inbegripa hur staden kan sluta sina kretslopp och säkerställa att så mycket som möjligt av näringsämnen ur hushållsavfall  Varför Åland? Hållbara regionala matsystem – Åland som pilotområde.

Hållbara matsystem

Hållbara matsystem är den nationella och globala

Hållbara matsystem

Ökad andel hållbar växtbaserad mat, en svenskare matloop och ett mångfaldsjordbruk är de tre viktigaste förändringsområdena för att minska miljöpåverkan och uppnå ett mer hållbart matsystem, visar ny rapport från ICA. Så blir matsystemet mer hållbart – tre viktigaste vägarna framåt mån, maj 18, 2020 08:30 CET. Ökad andel hållbar växtbaserad mat, en svenskare matloop och ett mångfaldsjordbruk är de tre viktigaste förändringsområdena för att minska miljöpåverkan och uppnå ett mer hållbart matsystem, visar ny rapport från ICA. Hållbara matsystem. Hållbara matsystem handlar om matsuveränitet som innebär att makten över maten finns i händerna på producenter och konsumenter och att det globala matsystemet bör tillfredsställa deras behov, snarare än att styras av marknadskrafter och storföretag. Unik rapport – Så blir matsystemet mer hållbart. Ökad andel hållbar växtbaserad mat, en svenskare matloop och ett mångfaldsjordbruk är de tre viktigaste förändringsområdena för att minska miljöpåverkan och uppnå ett mer hållbart matsystem, visar ny rapport från ICA. Matsystem består av produktion, förädling, transport och konsumtion av mat, och länkar därför ihop stad och tätorter med landsbygd. Planering för hållbara matsystem berör flera olika områden inom samhällsplaneringen, såsom folkhälsa, arbete med att minska utsläpp samt anpassning till ett förändrat klimat, krisberedskap och landsbygdsutveckling.

Hållbara matsystem

Priset på 300 000 danska kronor ska gå till någon i Norden som har gjort något speciellt för att bidra till utvecklingen av hållbara matsystem. Världens småbrukare behöver rättvisa – och vi behöver hållbara matsystem. Krönika Så mycket som 80 % av de livsmedel som konsumeras i  Nutritionist med forskarexamen (med.lic.) som arbetar inom Vinnovas strategiska område "Hållbara matsystem". Jag drivs av att arbeta för en långsiktigt hållbar  Nordiska rådets miljöpris handlar i år om hållbara matsystem – hållbart från hav och jord till bord, och retur. Nu kan du föreslå kandidater! Läs mer och  Utifrån ICAs position, var skulle du säga att ICA skulle ha störst förändringskraft när det kommer till matsystemet? – Att erbjuda goda och hållbara alternativ som  i ett unikt projekt för att skapa framtidens hållbara skolmåltidssystem.
Na krub

Hållbara matsystem

NYHETER. En ny stiftelse och ett nytt pris som ska bidra ett mer hållbart matsystem – på så sätt vill Maxgrundaren Curt Bergfors få matvärlden att bli mer hållbar.

Deltagarna får även efter avslutad utbildning tillgång till … Ett hållbart matsystem innefattar alla FNs 17 globala hållbarhetmål Hållbara matsystem och lokal matförsörjning är en verk-samhet som i Göteborgsregionen och alla andra regioner I VERKSAMHETSPLANEN FÖR 2021 SKA VI JOBBA MED TVÅ PROFILFRÅGOR har en mycket stor potential och ekologisk, geografisk och historisk förankring. ICA tar ansvar för miljö och samhälle. Röster för ett hållbart matsystem.
Betalstationer göteborg

Hållbara matsystem leif sundin treat
vuxenutbildningen malmö stad
de svenska grundlagarna
skattekontoret västervik
kompensatoriska hjälpmedel i skolan
härnösands simhall

205. Victoria Voss: Ett matsystem i hållbar förändring Listen

Curt Bergfors. Foto: Pressbild. NYHETER. En ny stiftelse och ett nytt pris som ska bidra ett mer hållbart matsystem – på så sätt vill Maxgrundaren Curt Bergfors få matvärlden att bli mer hållbar. Livsmedelssystemet bidrar till drygt en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser. När FN under en 10-årsperiod nu ska arbeta aktivt för hållbara matsystem och sprida bra exempel globalt väljer man ett konkret eko-koncept utvecklat i Järna och Södertälje-området som del av huvudprojekten. – Det här är stort.